ღირებულება, ხედვა, მიზანი


ხარისხი, პატიოსნება, სანდოობა, პროფესიონალიზმი და სამართლიანობა – წარმოადგენს ფუნდამენტს, რომელზეც დაშენებულია ჩვენი მომხმარებლების, კოლეგებისა და საზოგადოების მაღალი ნდობა.


ზე მეტი თანამშრომელი

მიზანი

ვიყოთ საუკეთესო ჩვენს საქმეში, მუდმივად გავაუმჯობესოთ უსაფრთხოების სტანდარტი მაღალი ეფექტიანობის და პროფესიონალიზმის ხარჯზე.

ხედვა

შევქმნათ უსაფრთხო, ეთიკური და მდგრადი გარემო, სადაც უზრუნველყოფილია ჩვენი მომხმარებლების დაცულობა.