ჩვენი თანამშრომლები

თანამშრომლები


ორგანიზაციაში შექმნილია ძალოვანი სისტემის და დაცვითი სამსახურების ყოფილი თანამშრომლებისგან შემდგარი საკადრო რეზერვი, საიდანაც ხდება ახალ ობიექტებზე მცველების განწესება მათი კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესაბამისად.
ლევან ყაზახიშვილი

დირექტორი

ლევან ყაზახიშვილმა 20 წელი იმსახურა საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში სხვადასხვა პოზიციაზე, მათ შორის, 12 წელი − მენეჯერულ თანამდებობაზე. იგი პირადად უზრუნველყოფდა საქართველოს უახლესი ისტორიის ბოლო სამი პრეზიდენტის უსაფრთხოებას. მას თავისი კარიერის სხვადასხვა ეტაპზე აქტიურად უწევდა მონაწილეობა საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფი მსოფლიოს ქვეყნების უმაღლესი თანამდებობის პირების უსაფრთხოების დაგეგმვასა და პირადი დაცვის განხორციელებაში. ლევანი, საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის პოლკოვნიკი, 2017 წლის ოქტომბრიდან ხელმძღვანელობს კერძო დაცვის ორგანიზაცია „ლეგიონ სექიურითის“.

ნიკოლოზ ბიწკინაშვილი

მოადგილე

ნიკოლოზ ბიწკინაშვილი, პროფესიით იურისტი, 2018 წელს შეუერთდა „ლეგიონ სექიურითის“ მენეჯმენტს. იგი 12 წლის განმავლობაში მუშობდა საქართველოს საჯარო სამსახურებში კონტროლისა და უსაფრთხოების მიმართულებით. ხელმძღვანელობდა გენერალურ ინსპექციებს საქართველოს პროკურატურასა და იუსტიციის სამინისტროში. ნიკოლოზი, იუსტიციის პოლკოვნიკი, სამოხელეო დანაშაულის გამოძიების, სამსახურებრივი შემოწმების და აუდიტის სისტემების მენეჯერია.